Tips voor groep 5 en 6

 

Voor groep 5 en 6 heb ik de volgende boeken en series geschreven:

De Zeesterserie,  6 verhalen over Gideon, nu in twee dikke omnibussen.

De BB-club,  2 verhalen over de Buitenboordclub, die als geheimtaal de gebarentaal hebben.

Remmen!  een boek over voetbal, ruziemaken op de achterbank en een verkeersongeluk met een paard.

De zes van groep zeven, 6 boeken/verhalen over kinderen uit de groep van meester Anthonie. In elk boek is een ander kind uit de klas de hoofdpersoon.

 

TIP:

Op school moeten kinderen in verband met het technisch (leren) lezen steeds hogere AVI's lezen.

Als ik een boek schrijf, is de tekst, als ik er niet zo op hoef te letten, gemiddeld AVI E5. Om een boek te schrijven in een hoger AVI moet ik dus kunst- en vliegwerk toepassen. Denk daar eens aan als u een kind een hoog AVI-boek laat lezen.

 

TIP:

Probeer boeken met een hoog AVI-niveau zelf eens te lezen. Is het nog wel aangename leestaal???

De taal in een boek in een hoger AVI is al snel gekunsteld...

 

TIP:

Als een kind voor zijn plezier mag lezen, laat hem dan altijd "onder zijn leesniveau" lezen. Dat doen wij ook. Als wij de krant lezen, leggen we hem ook niet weg, omdat het AVI-niveau bijvoorbeeld laag is. Wij zijn namelijk al lang uit het niveaulezen.

 

TIP:

De boeken die Betty geschreven heeft voor peuters en kleuters, zijn natuurlijk in eerste instantie bedoeld om voor te lezen. Het AVI-niveau varieert echter van AVI E3 tot AVI E5. Deze boeken zijn door de vele, grote tekeningen heel geschikt voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 die nog niet zo vlot technisch lezen. Overigens vinden kinderen die wel vlot lezen het ook nog steeds leuk om prentenboeken te lezen.

 

TIP:

Laat kinderen (of ze nu vlot lezen of niet) prentenboeken die ze zelf leuk vinden, voorlezen aan de kleuters.

 

TIP:

Boeken zijn, net als ander speelgoed, leuke verjaardagscadeaus.

 

TIP:

In groep 6 beginnen op sommige scholen de boekenbeurten en de boekbesprekingen. Maak eens een lijst van 20 vragen die je aan een boek zou kunnen stellen. Bij elke boekenbeurt kiest een kind er een paar uit, die hij of zij wil beantwoorden. Bij elke volgende boekenbeurt kiest hij 5 andere vragen. Zo komen alle vragen in de loop der jaren aan bod, zonder dat je elke keer hetzelfde verhaal krijgt.

 

TIP:

Als een kind een boekenbeurt houdt over een boek van mij, mag het mij mailen. Ik beantwoord zijn of haar vragen en geef wat informatie over waarom ik dat boek geschreven heb. Ze mogen mailen naar info@bettysluyzer.nl

 

TIP:

Hoe meer en gevarieerder kinderen lezen, hoe beter ze gaan lezen.

Hoe meer boeken we aanbieden en voorlezen, hoe beter ze straks zelf kunnen kiezen.

Hoe meer we laten zien dat wij boeken lezen leuk vinden, hoe meer kans er is, dat de kinderen dat ook gaan vinden.

 

TIP:

Blijf voorlezen, ook al kan het kind al lang zelf lezen. Luisteren als je lekker in de klas zit en zelf een beeld erbij kan fantaseren en misschien wel mag tekenen, is belangrijk en erg fijn.

 

TIP:

Geef de kinderen elke dag de tijd om voor zichzelf in een boek te kijken, een (bladzijde uit een) boek te lezen, zonder dat ze het hardop hoeven te doen. Een boek hoeft nooit in één keer uit.

 

TIP:

Als kinderen een half uurtje per dag in de klas mogen stillezen, lees zelf dan ook, de krant of een boek. Als u intussen werk gaat nakijken, zullen de kinderen geloven dat dat belangrijker en leuker is dan lekker lezen.

 

TIP:

Als een kind moeite met (leren) lezen heeft, dwing het kind dan niet om thuis nog vaker te doen wat hij of zij niet kan. Vraag aan ouders of ze vaak voorlezen. Als ze dat doen, laat dat dan zo. Lezen ze nooit voor, vraag dan of ze eens voor willen lezen uit een boekje dat u meegeeft.

 

TIP:

Lees alleen boeken voor, als u van boeken houdt. Houdt u echt niet van lezen, zorg er dan voor dat een ander die er wel van houdt, boeken voorleest.

Lees alleen boeken voor die allereerst uzelf aanspreken, waarvan u de plaatjes mooi vindt, waarvan het verhaal of het onderwerp u aanspreekt èn waarvan u denkt dat ze ook de kinderen zullen aanspreken, omdat ze grappig, informatief, spannend of mooi zijn.

 

Tips voor de voorbereiding of de verwerking van een klassenbezoek van Betty 

 

Doe dit in ieder geval:

*Lees minstens één boek centraal voor.
*Bedenk vragen aan de schrijfster.

*Zoek naar antwoorden op de website.

*Stel Betty de vragen die niet op de website beantwoord worden.

 

Kies één van deze tips:

*Teken een illustratie na.

*Maak zelf tekeningen bij een voorgelezen verhaalfragment.
*Ontwerp in je eentje of met een groepje een poster.
*Lees een groot deel voor, maar laat de kinderen de inhoud van het laatste hoofdstuk verzinnen.
*Speel een fragment na.
*Wissel eigen ervaringen uit naar aanleiding van de emoties en gebeurtenissen in de (voor)gelezen boeken.
 


Gideon

 

             

De bundels Gideonavonturenboek 1 en Gideonavonturenboek 2 bevatten de eerder in dunne boekjes verschenen verhalen: Monstervissen, Een boom in de klas, Verdwenen, De giftige duizendpoot, De zwarte rotsen en De gemaskerde hond.

 

Monstervissen. AVI 6-7.
Gideon logeert tijdens zijn vakantie bij zijn vader, die in een hotel werkt.
Thema's: hotel, bang zijn, vissen, zwemmen, snorkelen, toeristen.

 

De gemaskerde hond. AVI 6-7.
Gideon logeert tijdens zijn vakantie bij zijn vader, die in een hotel werkt.
Thema's: hotel, maskers, diefstal, fitness, getrainde hond, gemaskerd bal.

 

De zwarte rotsen. AVI 6-7.
Gideon logeert tijdens zijn vakantie bij zijn vader, die in een hotel werkt.
Thema's: hotel, misselijk zijn, medicijnen, beleefd zijn, met de bus gaan, wandelen, klimmen, de verantwoording hebben, iemand helpen/redden.

 

De giftige duizendpoot. AVI 6-7.
Gideon logeert tijdens zijn vakantie bij zijn vader, die in een hotel werkt.
Thema's: hotel, arm/rijk, toeristen, insecten, markt, pesten, vriendschap, iemand terugpakken/wraaknemen, EHBO/ziekenhuis.

 

Een boom in de klas. AVI 6-7.

Gideon logeert tijdens zijn vakantie bij zijn vader, die in een hotel werkt.
Thema's: hotel, plattegrond, mountainbike, de weg vragen, onweer, EHBO, problemen oplossen, beloond worden.

 

Verdwenen. AVI 6-7.
Gideon logeert tijdens zijn vakantie bij zijn vader, die in een hotel werkt.
Thema's: hotel, toeristen, busreisje, roeien, instructie opvolgen, mening over anderen, liefde, verdwalen.

 


De Buitenboordclub

 

 

In de bundel De BB-club zitten de verhalen De Buitenboordclub en Mag ik meedoen?

Het zijn verhalen, geschreven in AVI 7.
 

 

De Buitenboordclub

Kit en haar vrienden richten een clubje op met een geheimtaal.
Thema's: club, geheimtaal, codes, gebarentaal, liplezen, schoolfeest, dieven, problemen oplossen.

 

Mag ik meedoen?
De Buitenboordclub lost mysteries rond papegaaien op tijdens een zeilkamp.
Thema's: erbij willen horen, disco, gebarentaal, geheimtaal met sjaals, zeilen, fraude, problemen oplossen.

 


Remmen!

 


Remmen!

Roy en Joep hebben op zaterdag een voetbalwedstrijd. De terugreis verloopt niet soepel.
Thema's: voetbal, autorijden, ruzie, ongeluk, verkeerscentrale, paardrijden.