HET GROTE VERKEERSBOEK VAN TUK

 

Thema's: verkeer, vervoer, vervoermiddelen, verkeersborden, oversteken, links en rechts, het stoplicht/het verkeerslicht, richtingen, rotondes, kruisingen, splitsingen, kleuren, plaatjes kijken, beeldtaal, pictogrammen, versjes, liedjes, fantasie, woordenschat

 

 

 

Het grote verkeersboek van Tuk

Idee en tekst: Betty Sluyzer

Illustraties: Pauline Oud

Uitgeverij: De Eekhoorn

AVI M4 E5

Kinderjury 2012

Voor kinderen van 3-7 jaar

Op de rug staat: 5+

 

bestellen

 

De eerste druk van Het grote verkeersboek van Tuk verscheen in 2011.

 

PRODUCTEN VAN BETTY SLUYZER OVER VERKEER

Boek: Het grote verkeersboek van Tuk

Boek: Auto's op de weg (alleen nog in de bibliotheek)

Boek: Remmen! (alleen nog in de bibliotheek)

Boek: Het grote Kimioboek (waarin een fragment uit Alle auto's staan stil, alleen nog in de bibliotheek)

 

Tips: Lespakket voor het digibord: Lespakket Verkeer en Vervoer (PDF van een PPT: 77 dia's, 300 tekeningen en foto's, 336 vragen en opdrachten)

Tips: Tips voor peuters en kleuters over verkeer en vervoer op www.bettysluyzer.nl

Tips: Tips voor peuters en kleuters bij Auto's op de weg via de mail bij info@bettysluyzer.nl.

 

Liedjes: op de cd Circus Pindasaus

Liedjes: op de cd Billen Buikje Boelieboem

 

Kleurplaat: Het grote verkeersboek van Tuk (Pauline Oud)

Kleurplaat: Stripwerk: botsende auto's (Fred Marschall)

Kleurplaat: Auto's op de weg (Leen van Durme)

Kleurplaat: Remmen! (Harmen van Straaten)

 

Woordenlijsten: Verkeers-abc met eenvoudige betekenisomschrijvingen en 10 daaruit afgeleide themawoordenlijsten via de mail bij info@bettysluyzer.nl

 

Voorstelling: muzikale meedoevoorstelling Politieman Piet! voor groep 1, 2 en 3 (wordt gespeeld door Betty Sluyzer en muzikant en componist Michiel Megens)

 

Prentbriefkaart: bij de voorstelling Politieman Piet!

 

VOORSTELLING OVER VERKEER

Over verkeer en helden maakte ik de voorstelling Politieman Piet!

Ik speel deze voorstelling samen met Michiel Megens.

 

Over Het grote verkeersboek van Tuk

Wat vind jij nou stoer en vet?

Een motor of een maanraket?

Blijf jij op de stoeprand staan?

Doe jij steeds je fietslamp aan?

Loop jij op het zebrapad?

Wat voor auto heeft een kat?

 

 

 

Wat is dit voor boek?

Het grote verkeersboek van Tuk is een grappig en informatief voorlees-, kijk- en doeboek met veel plaatjes en voorleesversjes over verkeer en vervoer.

Een boek vol autoís, vrachtwagens, fietsen, raketten, treinen, onderzeeŽrs, zandwagens en nog veel meer.

Het is een boek om uit voor te lezen, om samen over te praten.

Het is een boek om samen naar te kijken, om plaatjes in aan te wijzen.

Het is een boek om samen bij te zingen en te bewegen.

 

INHOUD VAN HET BOEK

Praktische tips

In dit boek                          

Dit is Tuk

Liedje: Vroem vroem, over hoe druk het is in het verkeer.

Vervoers-abc: versjes bij 26 fantasievoertuigen en plaatjes van voertuigen en verkeersborden bij (bijna) alle letters van het alfabet met onderschriften.

Spel: diervoertuigen: Op welk dier kun je rijden?

Spel: verkeersspullen: Wat is dit en waar is het voor?

Versje en spel: rotonde of kruising: Waar rijden Hond en Giraf op?

Versje en spel: met je linkerhand: met links op het boek slaan en links zeggen.

Versje en spel: met je rechterhand: met rechts op het boek slaan en rechts zeggen.

Versje en spel: met links en rechts: op het boek slaan met twee handen en dan duimen in de lucht steken.

Versje en spel: oversteken: links en rechts en links kijken. Kun je oversteken?

Versje en spel: verkeerslichtkleuren: Wat betekenen de kleuren?

Spel en liedje: bewegen in richtingen: omhoog, omlaag, recht, schuin, rond.

Versje en spel: vormen: driehoek, vierkant, rechthoek, cirkel.

Versje en spel: verkeersborden: wat betekenen deze borden?

Spel: spullen en voertuigen: welk voorwerp hoort bij welk vervoermiddel?

Spel: botsing: wie helpen er bij een botsing?

Liedje: Op de motor, over een motoragent die links- en rechtsaf slaat en naar het politiebureau rijdt.

Over Betty en Pauline.

 

PRAKTISCHE TIPS

Voorin Het grote verkeersboek van Tuk staan veel praktische tips voor thuis en op school.

In Tips over verkeer en vervoer voor peuters en kleuters vind je deze praktische tips ook.

 

Lespakket Verkeer en Vervoer

Bij elke spread van Het grote verkeersboek van Tuk heb ik extra vragen, opdrachten, spelletjes en liedjes bedacht.

En ik heb er woordenlijsten bij gemaakt.

Voor een ander boek over verkeer: Auto's op de weg had ik al eerder een woordenlijst gemaakt.

Achter elk woord had ik een korte, eenvoudige omschrijving gezet.

Deze lijst heb ik als basis gebruikt voor het ABC van Verkeer en Vervoer.

En uit het ABC van Verkeer en Vervoer heb ik weer een aantal thematische lijsten gehaald:

* met de fiets

* met de auto

* met de trein

* met de bus, tram of trein

* te paard

* rijdieren, lastdieren en trekdieren

* op straat

* op de snelweg

* in de lucht

* in en op het water

* verkeersregels en verkeersborden

 

Al deze tips, vragen en opdrachten heb ik gezet in Het Lespakket Verkeer en Vervoer.

 

 

Het Lespakket Verkeer en Vervoer kun je natuurlijk bij mij bestellen.

bestellen

Bij aankoop van een eenmalige licentie van het Lespakket krijg je de woordenlijsten gratis toegestuurd.

 

LIEDJES

In Het grote verkeersboek van Tuk staan twee volledige liedjes over verkeer: Vroem vroem en Op de motor.

Bij beide liedjes kun je in polonaisevorm door de ruimte bewegen.

In het boek staat de bladmuziek van deze twee liedjes.

Sommige versjes zijn stukjes uit beweegliedjes van mij.

Ik heb de teksten daarvan iets aangepast, zodat ze bij verkeer en vervoer passen.

Elk liedje kun je uitspelen met kinderen.

De liedjes staan op de cd's Billen Buikje Boelieboem (BBB) en Circus Pindasaus (CP).

bestellen

 

Versjes uit het boek die (stukjes uit) liedjes zijn

  

 

bestellen

 

- Het liedje Vroem vroem op pagina 8-14 staat op de cd BBB.

- Het versje over de dierentrein op pagina 20 kan gezongen worden op de melodie van het liedje: De dierentrein van de cd CP.

- Het versje over het piratenschip op pagina 44 kan gezongen worden op de melodie van het liedje: Piratenlied van de cd CP.

- Het versje over het sinterklaaspaard op pagina 50 kan gezongen worden op de melodie van het liedje: Dag Sinterklaas, dag Pietje van de cd BBB.

- Het versje over het ziekenhuisbed dat kan rijden op pagina 64 kan gezongen worden op de melodie van het liedje: Naar het ziekenhuis van de cd CP.

- Het beweegversje over de richtingen op pagina 83 kan gezongen worden op de melodie van het liedje Gymmen van de cd BBB.

- Het liedje Op de motor op pagina 92-95 staat op de cd BBB.

 

LIEDJES ZIJN VOOR ALLE KINDEREN LEUK, OOK VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN

Bij aankoop van mijn cdís krijg je de beweegtips gratis gemaild.

Liedjes zingen of afspelen is altijd leuk.

Voor alle kinderen.

Ook voor kinderen met een leeshandicap, kinderen met syndroom van Down.

Voor kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum of kinderen met een motorische handicap.

Je kunt de bewegingen ook samen met kinderen doen.

Of de bewegingen verkleinen en hun handen laten bewegen.

En samen op het ritme bewegen is de simpelste en toch een fijne vorm van meedoen.

 

Ken je nog meer voertuigen?

Er staan meer dan 100 vervoermiddelen in dit boek.

 

Het vervoers-abc

Het vervoers-abc bestaat uit 26 spreads vol (fantasie)vervoermiddelen en verkeersborden op alfabet.

Op elke spread staan links een tekening van een min of meer gefantaseerd voertuig en een grappig versje.

Rechts staan (op drie spreads na) steeds een aantal bestaande voertuigen en verkeersborden die met die letter van het alfabet beginnen.

Onder elk vervoermiddel en verkeersbord staat de naam, de betekenis of de omschrijving.

 

Vervoermiddelen een q, x of y

Bij deze letters heb ik vervoermiddelen en verkeersborden bedacht waar in de naam van het vervoermiddel of in de omschrijving deze letter voorkomt.

  

VERKEERSBORDEN

Er zijn natuurlijk veel meer verkeersborden dan die ik in het boek laat zien.

 

Waar wil jij later in rijden, varen of vliegen?

Met Het grote verkeersboek van Tuk erbij kun je samen praten over vervoermiddelen en verkeer.

 

Hoe heet dit voertuig?

Onder bijna elke afbeelding staat de naam of een korte omschrijving van het voertuig.

 

Lees de vraag of opdracht voor en doe samen de spelletjes

In het boek staan allerlei kijk-, aanwijs- en doespelletjes.

Lees het versje, de vraag of de opdracht voor die in de oranje balk bovenaan de bladzijden staat.

Doe samen het spelletje.

 

Zeg de versjes samen op

Op bijna elke linkerbladzijde staat een grappig voorleesversje.

 

Maak een memoryspel met de plaatjes van de schutbladen

Maak een memoryspel van de pictogrammen van de schutbladen.

 

Bekijk en benoem samen de plaatjes

Stimuleer de visuele vaardigheden van je kind.

 

Nieuwe en bekende plaatjes

Pauline Oud maakte weer alle illustraties en het omslag.

Een aantal plaatjes had ze al eerder gemaakt voor:

 

     

 

bestellen

 

 

Het abc van Tuk, Het grote abc van Tuk, Het grote cijferboek van Tuk, Het grote beroepenboek van Tuk en Het kleurenboek van Max en Kaatje.

Al deze boeken horen bij de Lees-weet-serie.

Het jongetje Tuk komt in alle lees-weet-boeken voor.

 

BESTELLEN

Je kunt het Het grote verkeersboek van Tuk en het Lespakket Verkeer en Vervoer bij mij bestellen.

bestellen