Het grote abc van Tuk

 

Thema's: letters, klanken, dubbelklanken, gewone letters, schrijfletters, handalfabet van doven, brailleschrift, versjes, rijm, alfabet

 

Voor thuis, op school, op logopedie, voor overal.

 

Voor kinderen die letters leuk of juist moeilijk vinden.

 

 

 

Het grote abc van Tuk

 

bestellen

 

Idee en tekst: Betty Sluyzer

Illustraties: Pauline Oud 

AVI Start - AVI M6

Betty Sluyzer Producties 2014

 

De eerste tot en met de vijfde druk verschenen tussen 2008 en 2011 bij De Eekhoorn.

De eerste vernieuwde druk verscheen in augustus 2014 bij Betty Sluyzer Producties.

 

BOEKENLEGGER, LETTERKAARTEN EN LETTERPOSTER

 

Op de voorkant van deze boekenlegger staan de letters met plaatjes.

Op de achterkant de dubbelklanken met plaatjes.

 

 

 

bestellen

 

Ik heb ook prentbriefkaarten (10 x 15) bij Het grote abc van Tuk ontwikkeld.

Van de letters en de dubbelklanken.

 

 

bestellen

 

Bovendien zijn er mooie letterposters en dubbelklankenposters bij Het grote abc van Tuk te koop.

Hieronder zie je er afbeeldingen van.

In mijn webwinkel kun je ze bestellen.

 

 

bestellen

 

 

     

 

In 2014 verscheen Het grote letter- en cijferspel van Tuk.

Dit spel met kaartjes, plaatjes, letters en cijfers is te koop in mijn Winkel.

De plaatjes komen uit de vier grote Tukboeken.

Je kunt er veel spelletjes mee spelen.

 

bestellen

 

 

In 2016 verscheen Mijn eerste abc.

Dit is een E-Book dat je fijn kunt gebruiken naast Het grote abc van Tuk.

 

bestellen

 

GETIPT DOOR LEERKRACHTEN, OUDERS EN LOGOPEDISTEN

Het grote abc van Tuk wordt veel aangeraden door leerkrachten, ouders en logopedisten.

Ze mailen me mooie complimenten.

En van ouders krijg ik ook hele lieve dingen over het boek te horen.

Daar ben ik heel trots op.

 

Voor alle ouders die thuis met het boek aan de gang gaan, heb ik wat tips:

 

TIP 1

Thuis moet je plezierige dingen doen met je kind(eren).

Oefenen doen ze op school en bijvoorbeeld bij de logopediste.

Thuis doe je leuke spelletjes, ook met het boek.

Jij leest voor.

Je kind mag aanwijzen en hoeft niet te praten of te lezen.

Dat gaan ze vanzelf doen als jij het leuk genoeg vertelt en voorleest.

Let maar op.

 

TIP 2

Plak een pasfoto van je kind bij de eerste letter van zijn/haar naam in het boek.

Schrijf zijn/haar naam eronder.

Plak een pasfoto van mama bij de m van mama.

Schrijf met watervaste stift of een cd-pen mama eronder.

Plak een foto van papa bij de p van papa.

Enzovoort.

 

TIP 3

Schrijf heel groot bank op een kaartje en plak het kaartje op de bank.

Wacht tot je kind het kaartje zelf ontdekt.

Plak de volgende dag een kaartje met tv op de tv.

Plak de dag erna een kaartje met bord op het bord van je kind.

Enzovoort.

Verras je kind en dwing het nergens toe.

 

PLEZIER IN GROEP 3

Op basisschool De Trekvogel in IJsselstein hebben ze veel plezier met mijn boeken.

In de kinderboekenweek 2010 was ik in groep 3.

Van Bram van Dongen kreeg ik dit verhaaltje.

Ik vind het prachtig.

 

aap gaat naar boom

in het bos is het stil

aap eet een noot

beer komt naar de boom

beer ziet aap en aap ziet beer

 

PLEZIER IN GROEP 2

De kinderen van groep 1/2B van juf Brenda van RKBS De Brandaris in Haarlem hebben veel plezier met de lettertafel.

Uit Het grote abc van Tuk heeft de juf de letterplaten gekopieerd en geplastificeerd.

En wat een leuke namen en spullen staan er allemaal bij de letter b!

 

 

 

 

PLEZIER MET GROEP 3 EN 4

Op Basisschool De Oversteek in Nijmegen mocht ik tijdens de Kinderboekenweek 2010 in het theater optreden voor de groepen 3 en 4.

Hier zie je mij staan bij een heel grote bladzijde uit Het grote abc van Tuk.

 

 

VERGROTE VERSIE

Het grote abc van Tuk is een vergrote en uitgebreidere versie van Het abc van Tuk.

Maar wel zonder de cijfers 1 tot en met 20.

Het abc van Tuk was zo'n succes dat ik er een groot boek van mocht maken.

 

LETTERATLAS

Het grote abc van Tuk is eigenlijk een soort letteratlas.

Je kunt erin opzoeken hoe een letter of een dubbelklank eruit ziet.

En je kunt door de plaatjes ernaast gemakkelijk onthouden welke klank bij welke letter hoort.

Ik heb Het grote abc van Tuk gemaakt omdat er voor kinderen en volwassenen die leren lezen, en voor dyslectische kinderen en volwassenen geen letteratlas bestaat.

 

DYSLEXIE

Zoals telkens weer uit onderzoek blijkt, is het heel erg belangrijk dat kinderen tussen 4 en 6 jaar klanken aan tekens, dus letters leren koppelen. Om te voorkomen dat kinderen met een dyslectische aanleg in groep drie meteen een leesachterstand hebben, kunt u samen met uw kind lezen, kijken en genieten van de klanken, de woorden en de versjes in Het grote abc van Tuk.

U leest voor, uw kind wijst de letter(s) aan die bij die klank horen.

 

RIJM

Bovendien is het belangrijk dat kinderen kunnen rijmen voordat ze naar groep 2 gaan.

Veel voorlezen en veel rijmpjes en versjes voorlezen en liedjes zingen helpt daarbij.

 

LETTERBOEK

Het is een letterboek, waarin op de linkerpagina de letter a bijvoorbeeld te zien is als kleine letter, maar ook cursief en vet.

De a is ook gedrukt in een ander lettertype, met schreef.

Ook de schrijfletter a staat erbij.

En ook de a uit het vingeralfabet voor doven en slechthorenden en de a uit het braille alfabet staat op de pagina.

Als u op de witte stippen ronde stickertjes plakt met een diameter van 9 mm, dan kan ook een blinde de letter van de bladzijde meelezen.

En sowieso is het interessant om ook deze alfabetten te leren kennen.

 

   

 

 

DE LETTERBLADZIJDEN UIT HET GROTE ABC EN UIT HET KLEINE ABC VAN TUK

Hieronder kun je een beetje het verschil zien tussen Het kleine abc van Tuk en Het grote abc van Tuk.

Het grote abc is qua formaat een stuk groter.

 

        

DE CIJFERBLADZIJDEN UIT HET KLEINE ABC VAN TUK

In Het abc van Tuk staan ook de cijfers 1 tot en met 20.

Achter de cijfers staan steeds de bijbehorende woorden.

Bij het cijfer 19 staan voor het getalsbegrip 19 neushoorns afgebeeld.

 

VOOR IEDEREEN

Het grote abc van Tuk is voor alle kinderen en volwassenen die leren lezen.

En ook voor kinderen en volwassenen met dyslexie én voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking of een auditieve beperking.

Voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden.

 

LIEDJE OVER HET ABC

Ik heb een liedje gemaakt over het abc en de klanken van het Nederlands.

En natuurlijk kan iedereen het liedje meezingen of uitbeelden of alleen lekker ernaar luisteren.

Het is één van de 24 meedoeliedjes op de cd Circus Pindasaus en het heet: Aabeecee

 

 

De muziek is van Michiel Megens.

In de cd-verpakking zit ook een tekstboekje met de teksten van alle 24 liedjes die op de cd staan.

De cd is bij mij te koop.

 

bestellen

 

Heel veel informatie over de cd en de liedjes staat in Circus Pindasaus.

Bij bestelling krijg je de tips gratis per mail toegestuurd.

De bladmuziek ik ook tegen betaling te verkrijgen.

 

© Betty Sluyzer