Betty in het buitenland

Betty Sluyzer, kinderboekenschrijfster, author of children's books, Kinderbuchauthorin, auteur des livres d'enfants, Бетти Сляузер, детская писательница

  

Aruba, 1997                                             

Singapore, 2006

 Karlsruhe, 2009

Parijs, 2011

 

 


Betty Sluyzer, kinderboekenschrijfster

Hallo allemaal,

Mijn naam is Betty Sluyzer.

Ik schrijf kinderboeken voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor baby's, peuters, voor kleuters, voor kinderen die net leren lezen, voor kinderen die lezen niet gemakkelijk vinden en voor gevorderde lezers. Ik ben nu bezig met een boek voor pubers.

Kinderen over de hele wereld lezen mijn boeken.

Ik ben al op heel veel plekken in Nederland en in het buitenland geweest om aan Nederlandse kinderen voor te lezen.

En soms lees ik in het Engels voor of in het Duits.

Als ik met de auto naar het buitenland kan, neem ik een grote voorraad boeken uit mijn boekwinkel mee.

Hieronder kun je zien op welke scholen in het buitenland ik al geweest ben.

Veel van die scholen zijn aangesloten bij het NOB, de stichting Nederlands Onderwijs in het buitenland. Op hun jaarlijkse studiedagen heb ik wel eens een workshop gegeven. De leerkrachten uit het buitenland die mij uitgenodigd hebben, zijn mij tegengekomen op de studiedagen van het NOB, op de NOT in Utrecht of op KindVak in Den Bosch.

1997 Aruba (60 groepen van basisscholen en de PABO bezocht, op uitnodiging van NANA)

1998 Brussel, België (2 groepen kleuters van een basisschool)

2005 Workshop op NOB-symposium in Nederland

2005 Djokyakarta, Indonesië (NTC-groep van juf Nicole Verdier)

2005 Frankfurt, Duitsland ( 1 groep kleuters en 1 groep vanaf 6, beide met ouders op de Internationale School van Frankfurt)

2006 Singapore, Singapore (Hollandse School, alle groepen, een ouderavond en een workshop in het Engels voor de leerkrachten)

2006 Perth, Australië ( 1 groep peuters en 2 groepen kinderen van de NTC-lessen van Stichting Willem de Vlamingh,

1 groep Engelstalige kinderen op de school waar de Nederlandse lessen plaatsvonden)

2006 Aruba (40 groepen van basisscholen bezocht, op uitnodiging van NANA)

2008 Londen, Engeland (80 kinderen en ouders van de Regenboogschool en basisschool Seven Oaks/De zeven eiken)

2009 Karlsruhe, Duitsland (Duitse kleuters in de Jeugdbibliotheek, groep 5,6,7 van de Europaïsche Schule, kleuters van de

NTC-school Karlsruhe)

2011 Parijs, Frankrijk (12 Klassenbezoeken aan Nederlandstalige kinderen op het Lycée International, het Institut Néerlandais en het NVTC)

2012 Oostende, België (1 voorstelling voor kinderen 0-6 op het Boekenbeestenfestival over Mijn eerste, Mijn tweede en Mijn derde Van Dale)

Meer informatie kun je vinden in mijn Biografie, bij het jaartal dat hierboven rood is.

Vertalingen?

Ik zou graag willen dat er meer boeken van mij in een andere taal uitgegeven zouden worden.

Daarom staan hieronder wat oproepen in het Engels, het Duits, het Frans, het Fries, het Zweeds en het Russisch.


Betty Sluyzer, author of children's books

Hi there!

My name is Betty Sluyzer.

I'm a dutch author of children's books. I write books for baby's, tots, toddlers, children who learn how to read and for children who can read well.

Children all over the world read my books, in dutch.

In february 2006 I've been reading to children who live in Singapore and Perth (Australia), in dutch and in english. Both the children and the teachers were very excited about my books. That's why I want to translate parts of my books in English and show them to you all, with pictures ofcourse, on this website.

Publishers can contact me by e-mail: info@bettysluyzer.nl


Betty Sluyzer , Kinderbuchauthorin

Guten Tag,

Meine Name ist Betty Sluyzer.

Ich bin eine Kinderbuchauthorin aus Holland. Ich schreibe Bücher für Kinder von 0 bis zum 12 Jahren.

Kinder über die ganzen Welt lesen meiner Bücher, auf Holländisch.

In 2009 habe ik in der Jugendbilbiothek Karlsruhe 20 Kinder der Vorschule vorgelesen aus Von Apfelsaft bis Zahnpasta, erster Wortschatz für Kinder und aus meinem Buch: Drie haasjes gaan slapen und Billen Buikje Benen. Karine Müller hat zusammen mit mir die Wörter übersetzt: Drei Hasen gehen ins Bett und Popo, Bauch und Beine.

Die Erzieherinnen waren begeistert und ich auch.

Sind Sie ein Verlag und willen Sie meine Bücher auf Deutsch herausgeben? Email: info@bettysluyzer.nl


Betty Sluyzer, auteur des livres d'enfants

Salut!

 

Je m'appelle Betty Sluyzer.

Je suis auteur Néerlandais, écrivain.

Je produis des livres pour enfants, de tout age.

 

J'écris des livres pour les tout petits bambins, les petits qui apprennent a lire ou pour ceux qui savent lire et peuvent aider les moins fort al lire et a comprendre.

 

Les enfants partout dans le monde lisent mes livres, en néerlandais.

En février de 2006 j'ai eu l'opportunité de lire à des enfants qui vivent en Singapour et Perth (l'Australie).

Tout était en néerlandais et en anglais.

Tant les enfants que les enseignants ont été très excités de mes livres.

 

C'est pour cela que je desire traduire des parties de mes livres en francais en les montrer a vous tous, avec les peintures et photos bien sure.

 

On peut me contacter grâce a mon adresse E.Mail: info@bettysluyzer.nl


 

Betty Sluyzer, barnboksförfattare

 

Hej!

 

Jag heter Betty Sluyzer och är en holländsk barnboksförfattare.

Jag skriver böcker för barn från 0 till 12 år - för små barn, för barn som håller på att lära sig att läsa och för barn som är duktiga läsare.

 

Barn över hela världen läser mina böcker på holländska.

I februari 2006 besökte jag Singapore och Perth (Australien) och läste ur böckerna för barn som bor där.

Jag läste på holländska och engelska.

Såväl barnen som lärarna var mycket förtjusta i mina böcker.

Det är därför som jag låtit översätta delar av några av böckerna till svenska för att visa dem även för er i Sverige på denna hemsida.

Böckerna innehåller fina bilder.

 

Bokförlag som skulle vilja ge ut mina böcker på svenska kan kontakta mig.

 

Min e-mailadress är: info@bettysluyzer.nl


Betty Sluyzer,  berneboeke  skriuwster

Ha goeie, 

Ik hjit Betty Sluyzer.

Ik meitsje berneboeken foar bern fan 0 oant 12 jier.

Foar pjutten, foar beukers, foar bern dy’t krekt it lêzen leare, foar bern dy’t lêzen net sa maklik fine en foar guon dy’t al goed lêze kinne.  

Bern oer de hiele wrâld lêze myn boeken.

Ik bin al op in soad plakken yn Nederlân en yn’t bûtenlân west om oan Nederlânske bern foar te lêzen.

Soms lês ik foar yn ’t Ingelsk of yn ’t Dútsk of yn ’t Frysk.  

En as ik dan mei de auto nei it bûtenlân gean nim ik in hiele sleep boeken mei út myn boekewinkel.


Бетти Сляузер, детская писательница

Всем привет!

Меня зовут Бетти Сляузер.

Я пишу книги для детей от 0 до 12 лет. Для грудничков, для малышей, для дошколят, для деток, которые только учатся читать, для детей, которым нелегко дается чтение, и для тех, которые уже хорошо умеют читать.

Мои книги читают дети во всем мире.

Я читаю свои книги детям, говорящим по-голландски, во многих местах в Нидерландах и за границей.

А иногда я читаю по-английски или по-немецки.

Если я еду за границу на машине, я всегда беру с собой много книг, дисков и других материалов из своего магазина.

Издатели могут связаться со мной по электронной почте: info@bettysluyzer.nl
 

Hieronder zie je de eerste vijf bladzijden uit:

Drie haasjes gaan slapen

Een full colour prentenboek voor kinderen vanaf 3 jaar.

Tekst: Betty Sluyzer

Tekeningen: Pauline Oud

Uitgever: Kimio/Mercis Publishing B.V.


Under here you'll see the first five pages from:

Goodnight, sleep tight, little hares

A fullcolor picturebook for children from the age of three.

Text: Betty Sluyzer

Drawings: Pauline Oud

Publisher: Kimio/Mercis Publishing B.V.

Translation in English: Betty Sluyzer


Hier unten sehen Sie die erste fünf Seiten aus:

Drei Hasen gehen ins Bett

Ein Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren alt.

Text: Betty Sluyzer

Zeichnungen: Pauline Oud

Verlag: Kimio/Mercis Publishing B.V.

Übersetzung auf Deutsch: Karine Müller


Voir plus bas pour les çinq pages premiers de:

Dormez bien, mes lièvres, à demain

Un livre d'image pour enfants à partir de trois ans.

Texte: Betty Sluyzer

Peintures: Pauline Oud

Éditeur: Kimio/Mercis Publishing B.V.

Traduction en Francais: Hanneke Messelink


Här nedan ser ni de första fem sidorna från:

God natt, sov gott, mina små harar

En bilderbok i färg för barn från tre års ålder.

Text: Betty Sluyzer

Illustrationer: Pauline Oud

Förlag: Kimio/Mercis Publishing B.V.

Översättning till svenska: Gunilla Staxäng


Hjir ûnder sjochst de earste fiif siden út: 

Trije haskes sille sliepe

In kleurryk printeboek foar pjutten fan 3 jier en âlder.

Tekst: Betty Sluyzer

Plaatsjes: Pauline Oud

Ütjouwer: Kimio/Mercis Publishing BV

Oerset: Janke J.


Ниже приведены первые пять страниц из:

«Три зайчишки ложатся спать»,

книжки с картинками для детей от 3 лет.

Текст: Бетти Сляузер

Рисунки: Паулине Ауд

Издатель: Кимио/Мерсис Паблишинг Б.В.

Перевод на русский язык: Елена Слот

Drie haasjes gaan slapen/Goodnight, sleep tight, little hares/Drei Hasen gehen ins Bett/Dormez bien, mes lièvres, à demain/God natt, sov gott, mina små harar!/Trije haskes sille sliepe/«Три зайчишки ложатся спать»

   

 

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

Weet je wat ik zie?

zegt mama Haas.

Ik zie drie haasjes,

één, twee, drie,

die al bijna slapen.

Tot morgen haasjes.

Slaap maar fijn.

 

Mummy hare counts:

one,two,three...

sweet little hares 

is what I see,

lying neatly in their beds.

Good night, sleep tight,

little hares.

 

Weißt du was ich sehe?

sagt Mama Hase.

Ich sehe drei Hasen:

eins, zwei, drei...

die fast eingeschlafen sind.

Bis Morgen, meine Lieben.

Schlaf gut!

Qu'est-ce que je vois?

dit maman lièvre.

Je vois trois petits lièvres:

un, deux, trois ...

qui sont presque endormis.

Dormez bien, mes cheris,

à demain ...

SVENSKA

FRYSK

русский язык  

Vet ni vad jag ser?

mamma hare säger.

Mina harar tre:

en, två, tre.

Ni ser ut att sova gott.

Vi ses i morgon

när ni sova fått.

 

Dit mei  ik lije,

seit mem hazze.

Ik sjoch trije haskes:

ien, twa, trije ...

dy’t al hast sliepe.

Lekker koese,

leave skatten.

Oant moarn!

Мама, посмотри!

Три зайчишки,

раз, два, три!

Они спят уже почти.

До завтра, зайчишки,

Спокойной ночи!

 

                                               

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

Maar wacht eens even ...

Ga eens staan.

Hebben jullie wel

pyjamaatjes aan?

 

But wait...     

Will you please

stand up for me?

Three pyjamas

I don't see.

 

 

Aber warte mal

einen Moment.

Steht ihr alle drei mal auf!

Habt ihr euren Schlafanzug

schon an?

 

Mais attendez ... 

voulez-vous vous lever?

Êtes-vous déjà en

pyjama?

 

SVENSKA

FRYSK

русский язык  

 

Men vänta! ...

Stå upp, så jag får se

om ni har er pyjamas,

alla tre.

 

 

Mar wacht ris efkes ...

Gean ris stean.

Wêr binne jimme nachtklean.

 

 

Ну-ка, ну-ка ...

Встаньте-ка с постели!

А пижамы

вы надели?                                         

 

 

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

De haasjes zeggen:

O nee, nog niet!

The little hares shout:

We forgot!

 

Die Hasen sagen:

Nein, noch nicht!

 

... Oh non,

pas encore ...!

SVENSKA

FRYSK

русский язык

 

Hararna små

svarar då:

O nej, snälla mamma,

men vi kan sätta på

 dem med detsamma.

 

De haskes sizze:

Och hea, fergetten.

 

А зайчишки ей в ответ:

Ой, нет!

 

 

 

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

Mama Haas zegt:

Hoppeladie.

Pyjama's aandoen.

Eén, twee, drie!

Mummy hare says:

Twoodledadee.

Go get your pyjamas,

one, two, three!

 

Mama Hase sagt:

Hoppelaridei!

Schlafanzüge anziehen.

Eins, zwei, drei!

 

Maman lièvre dit:

Hopla ...!

Mettez vos pyjamas.

Un, deux, trois!

SVENSKA

FRYSK

русский язык

 

Mamma hare säger då:

Raskt ur sängen,

 pyjamas på!

Ett, tu, tre

ska det ske!

 

Mem  hazze seit:

Hopfalderije,

nachtklean oan.

Ien, twa, trije.

 

Мама Зайчиха говорит:

Трам-пам-при.

Пижамы надели,

Раз, два, три!

 

 

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

Trekken, duwen, klaar.

Zit dat niet

een beetje raar?

Pushing, pulling tight.

Ready, all is right...

 

Ziehen, schieben,

Kopf heraus!

Sieht das nicht ein wenig

komisch aus?

 

Passez la tête

et les bras!

Est-ce que tout est

bien droit?

SVENSKA

FRYSK

русский язык

 

Kämpar tappert

harar små

för att sätta

pyjamas på?

 

 

Earst de earms,

dan de snút.

Sjocht dat der net

wat nuver út?

 

Ручку сюда, ножку туда.

Ой,

А где голова?

 

 

 


Mijn eerste Van Dale is al in allerlei talen vertaald.

Hieronder zie je een paar voorbeelden van de vertalingen van het versje bij het trefwoord olifant.

Spreek en schrijf je een taal die hier nog niet bij staat, mail dan naar info@bettysluyzer.nl.

Leuk als je meedoet.

                                                                                                                                                                   

 

Groot en grijs, een lange snuit.

Daar spuit hij soms water uit.

Hij loopt langzaam door het zand.

Dit dier is een ... olifant.

 

In oaljefant is griis en grut.

Fan foaren hat er in slurf,

fan achteren in sturt.

 

Elephants are big and grey.

They're very smart and like to play.

They have a trunk instead of a nose.

I hope they don't step on your toes.

Der Elefant ist gross

und dick wie ein Fass.

Er hebt den Rüssel

und spritzt dich nass.

SVENSKA

Kyk hierdie groot, grys reus

met sy slang van'n neus.

Hy loop so stadig deur die sand.

Dit is, dit is ... 'n olifant.

 

 

Den har tyk og rynket hud.

Den ser rar og venlig ud.

Den har snabel, den er grå.

Hvad tror du, jeg tænker på?

 

Les éléphants ont

des défenses

et une trompe qui

sont immenses.

 

Den har tjock

och rynkig hud.

Den ser rar

och vänlig ut.

Den har snabel,

den är grå.

Vad tror du,

jag tänker på?

 

 русский язык

     

     

Слон

Это слон, большой и добрый.

Хобот у слона огромный.

Этим хоботом легко

Выпивает он ведро

 

   

 

 

 

 © tekst Betty Sluyzer