Artikelen en schoolboeken over strips

    

1979 Strips. Artikel over strips in Project Jeugdliteratuur. Samen met Fred Marschall. Tjeenk Willink/Noorduijn.

1982 Strips. Hoofdstuk over strips in De wereld van het kinderboek. Samen met Fred Marschall. Wolters Noordhoff.

1983 Stripwerk. Schoolboek met en over strips, voor in de les Nederlands. Samen met Cees Taheij en Fred Marschall. Muusses. Bekroond met de Stripschappenning 1983.

1987 Strips. Herziening van een artikel over strips in De wereld van het kinderboek. Wolters Noordhoff.

1997 Strips. Herziening van een hoofdstuk uit De wereld van het kinderboek. Wolters Noordhoff.