Songteksten van liedjes uit de Chinese tv-serie Meteor Garden

 

Hieronder vind je YouTubefilmpjes van liedjes uit de tv-serie Meteor Garden die ik op Netflix heb gezien met daaronder de songteksten in fonetisch Nederlandse spelling:

- For you

- Fei Tong Xiao Ke Fee Tong Sjou Kuh Extremely important

- Xiang Dou Bu Yong Xiang  - Sjang Dou Boejong Sjang - Don't Even Have To Think About It
- Cong Lai Mei Xiang Dao / Never Would Have Thought Of

- Hua Bei Hou De Wen Rou / Tenderness Behind The Flower

 

Over het bedenken en opschrijven van de fonetisch Nederlandse spelling:

In de serie komen leuke liedjes voor.

Nadat ik de serie een stuk of drie keer had gezien, wilde ik een aantal liedjes graag meezingen en daarvoor heb ik de Chinese teksten gedownload en geprint.

Vervolgens heb ik een maand lang elke dag de liedjes beluisterd en gezongen.

Daarna heb ik verbeteringen in de teksten aangebracht, zodat ik de goede klanken mee kon zingen.

Dat was niet gemakkelijk, want het duurde ook een tijdje voordat ik wist welke woorden bij welke melodie hoorde.

Als de titels van de liedjes al in Romeinse letters te zien waren, dan wist ik nog steeds niet om welk liedje het ging.

Na een maand oefenen herkende ik de intro en wist ik om welk liedje het ging.

De titels heb ik hieronder ook in de door mij bedachte fonetische spelling opgeschreven.

Sommige woorden heb ik in lettergrepen opgedeeld, omdat ze zo beter te lezen en te zingen zijn.

Ik weet natuurlijk ook helemaal niet waar het ene woord ophoudt en het andere woord begint.

 

Over de vertaling van de liedjes:

Op Internet en Youtube kun je filmpjes met vertalingen, meestal in het Engels, vinden van de Chinese liedjes.

 

Over de uitspraak:

De g wordt soms als Nederlandse g uitgesproken zoals in het Nederlandse woord 'gans', Soms als een soort Limburgse g en soms als guh zoals in het Engelse woord 'guy'.

Sommige klanken worden op inademing uitgesproken, zoals de ih-uitgang van een woord.

De s-klank is meestal een scherpe s, bijna tegen slissen aan.

Als ik het Chinese woord 'haai' heb getypt, dan wordt de aa uitgesproken als een mix tussen de ah zoals in het Nederlandse woord 'bad' en de aah zoals in het Nederlandse woord 'haai'.

Als er wee staat, klinkt het in het Chinees als oewee.

Sommige klanken heb ik als uu en andere als oe opgeschreven. Soms is het verschil voor mij slecht te horen. Dan hangt de klank er net tussenin.

 

Verbeteringen:

Luister je ook naar deze songs en hoor je andere klanken dan ik opgeschreven heb, stuur dan een e-mailtje naar info@bettysluyzer.nl met de verbeteringen.

Dan zal ik opnieuw luisteren naar dat liedje zonder mee te zingen en die verbeteringen doorvoeren op mijn website.

 

De tekstschrijver:

Als ik de naam van de tekstschrijver niet vermeld heb, dan kon ik die niet vinden.

Kun jij die wel vinden?

Mail me dan alsjeblieft de titel van het liedje en de naam van de tekstschrijver.

----------------------------------------------------------------

For you

 

 

 

Artiesten: Dylan Wang, Darren Chen, Caesar Wu en Connor Leong
Tekst en muziek:Iggy Strange-Dahl,Rodrigo 'Mr Succes' Perez
Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)
Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje For you

COUPLET
Zo goe jo phn - sjang guh zjou gai
Sjih kuh sjih tjau nie mng boe meng baai mh luh dzee pei
Oe oe hoe

Nǐe tz luh goo li ti hoo khn
Luh ie kuh dōo woe fǎa tsng nǐe sjuh sjang e khh
Oe oe hoe

COUPLET
W ne woo pīen mieng - sjwaa sjwai
W ne woo boehoe - tzi dh d-hi
W nǐe pāu zjuh rn huh sjie zjieng
Tzjie tzjoo nie aai

REFREIN DEEL 1
For you - For you
Gee nie tzjen boe wh rh
P zjuh nie tzoh - zaai nie tzoo joh
Boe gan rn huh sjie hoo gwee toh

REFREIN DEEL 2
For you
Gee nie tzjeng guh juu tzjoh

Zjie w nie foe tāng dau hǒh
Jun juu nie gng bi th
Zjang zjuh luh moh-oh
Oe oe hoe

COUPLET
Woo i lwn tsaāi - pe sjie juh gwi
Sj jh ie wee - nie gaai djau soo joh duh gwaai sjie kwan
Oe oe hoe

Tsee tuh bjee duh nie haai
Juu tsn dzjoo dzjaa - dzjuh lie boe khaai
Dzjoo zjang ming dzjong dzjoe ding woo men jou zaai ie khwaai

REFREIN DEEL 1
For you - for you
Dwee nie hau woe bau loh
Sjen muh doo sjoh pee nie tzoo mhong
Song sie nie boe zaai joh tsjie moh oh

REFREIN DEEL 2
For you
Nie duh sjieng dzjau gee woh oh
Oh oh o o hoh
Oh oh o o hoh
Oh oh o o hoh
Oh oh o o hoh

INSTRUMENTAAL 2 X 8

COUPLET
Mee guh pjn dwan zjiejau nie tzaai
Boe gwie fang goh ren guh zjau rong
Tzjen djee zh nou haai
Oe oe hoe

COUPLET
Bh nie baa tzjan soh jau duh aai
Mee guh hoe sjiedau sjie wee luh aai nie ertzjun zaai
Oe oe hoe

REFREIN DEEL 1
For you - for you
Gee nie tzjen boe wh rh
Jen sjen dzjiau tsjoh woo zjuu neng dong
Boe zoe joo tzaai doh sjoo sjuh sjah muh

REFREIN DEEL 2
For you
Zjaai zjaa tzjong pjen zjeng koh-ong
Oh oh o o hoh
Oh oh o o hoh
Oh oh o o hoh
Oh oh o o hoh

-----------------------------------------------------------------------

Fei Tong Xiao Ke Fee Tong Sjou Kuh Extremely important

 

 

Artiest: Dylan Wang

Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)

Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Chinese tekst: ????????

 

Songtekst van het liedje Fei Tong Xiao Ke

Intro 4 x 8

COUPLET
bie wen woo - neng boe neng -  wen tie roe goo

tai uusjun - tai die goe -  woo duh tjen fen

woo boesujou - gen fong - boesujou
ren zjeng zjuh ie lee - foetzjie tie sjen


COUPLET
soo ding luhmoebiau - zjie joo - ie dzjong djee lun sjangsjien
zie-zjie sai-sjie bie jou djh tzh

zai ie bjen hai-paa faa-leng hai dou boeroe 
dee wee laai - dzjie dzjee tie wen


woo duh ming tsih - ren boe ren duh


REFREIN
ooh - tieng houluh - woo duh fonkuh mee joo boudzjuh
ooh - tieng houluh - woo duh doe tuh fee tong sjou kuh

COUPLET
woo dh sienjeng - dzjusjie tzjang wang paai
lngjieng toepoh tsjongwee kwaa oewee tsjang ghaai
dzjoo sjie gwan ieng - pong ieng ie han sjuun
han tjohzjang guh dzjong iewaai yeah


COUPLET
ziesjien sohzjuu sjanlan mee djn-  ben sjie tsjie tsjie woh wah
hai tzun duh - dzjaa uu boe laai
woo sjie ma faan - jsjie sjieng taan
zai sjie sjie waai boedwan dzjeng faan
tzjuh zjong tzih thaai - boe aai juh naan

REFREIN
ooh - tieng houluh - woo duh fonkuh mee joo boudzjuh

ooh - tieng houluh - woo duh doe tuh fee tong sjou kuh

BRIDGE
aai - woo sjie woo duh - sjenljang baan

sjiesjie woo doe tzaan
taai sjaan jaai bjh daa dzjieng sjaukwaai
rang dau wee woh huh saai

RAP
ran roo oe - dzjien - dan sjanna zjau hoibie
Woo dzjoesjie aai gee - zjh sjiezj doodjen sie dzjie
kwang rh duntsjin sjie - sjang langgwa - zaai sjiejee
sjang oe zjoo - zaai sjindie - ziezaai duh uunsjieng

dah - poh soh joo - fongbie - jh djousoh
h zjeh sohsong meesjanggoo taupie hensjding
renzjen sjantuh kuh - dzjuu tongjanggan soo duh -
ren tsai - hoi dong suh - ban wuh tsjuu

boegwan sjen sjie - dosjoo nantsjie - weewan dai sjuu
luh dan hou sjie - wee sie jie sjh sjuu

REFREIN
ooh - tieng houluh - woo duh fonkuh mee joo boudzjuh
ooh - tieng houluh - woo duh doe tuh fee tong sjou kuh
fee tong sjou kuh

 

-----------------------------------------------------------------

Xiang Dou Bu Yong Xiang - Sjang Dou Boejong Sjang - Don't Even Have To Think About It

 

 

 

Artiest: Dylan Wang
Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)

Chinese tekst: ????????

Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

 

Songtekst van het liedje Sjang Dou Boejong Sjang

Intro 4 x 8

REFREIN
sjieng wee woo tsunsaai
jou gan hen gan aai
gwaai duh khunnung doo tau thaai
bou nie zaai sjongwaai
woo boe gwee zaai fang khaai

COUPLET
meejoo nie jang gwa tzaai sanlan
boegwoo sjuh zjukong dzjong duh sjun aai
oesjie fuutzhong mieng uun anpaai
boeroe thaai faan gwan gee nie tzjeng pjn tjn laai
zjaai zja woo duh dzjiau au wan gwan
boepa tzoe aai gwee paais han dau haai
ljang kuh sjien ie dzjie thong tzaai kuhwang fendzjaan

REFREIN
sjang dou boejong sjang woo aai djoesjie aai
sjh boe rong sjuu sjee pogwaai
sjensjien neng dzjiensjeng sjie nie
rang woo dan sjeng jong khaan

REFREIN
sjieng wee woo tsunsaai
joo gan hen gan aai
gwaai duh khunnung doo thau thaai
bou nie zaai sjongwaai
woo boe gwee tzaai fang khaai

COUPLET
dzjang aaimee tiegwan tsjeng thanbaai
nie gwee kansjn woo iengmjn ur laai
roo boesjie sjengmieng joo iewaai
boe gwee miengbaai woo men liengwun doe ie laai
sjienbaai sjie jong laai sjuh miengbaai
bah goo gwee noodzjan sjong sjieng zaailaai aai
ljang kuh sjien iedzjie tong zaai boe lie boe saan

REFREIN
sjang dou boejong sjang woo aai djoesjie aai
sjh boe rong sjuu sjee pogwaai
sjensjien neng dzjiensjeng sjie nie
rang woo dan sjeng jong khaan

REFREIN
sjieng wee woo tsunsaai
jou gan hen gan aai
gwaai duh khunnung doo thau thaai
bou nie zaai zjongwaai
woo boe gwee zaai fang khaai

INSTRUMENTAAL 2 x 8

BRIDGE
sjang baa nie jongjun jongbou de tsjongdong
aai genben boe sjuu jou run huh lie joo
sjoo tjenkong hou boe juh sjie wee nie naa haan
jenlaai zjn duh aai - jenlee oetzih tsjen haan
jenlaai nie duh aai baa iehaan doo dzjuh khaai

REFREIN
sjang dou boe jong sjang woo aai djoesjie aai
tsjh boe rang nie sjoo sjang haai
woo gwee peizje nie aai nie
dzjie dou moo rie dou laai

REFREIN
sjieng wee woo tsunsaai
joo gan hen gan aai
gwaai duh khunnung doo thau thaai
bou nie zaai sjongwaai
woo boe gwee tzaai fang khaai

woo boe gwee tzaai fang khaai woo men duh weelaai

 --------------------------------------------------------------------------

Cong Lai Mei Xiang Dao / Tshonglaai Mee Sjang Dau / Never Would Have Thought Of

Artiesten: Dylan Wang, Darren Chen, Caesar Wu en Connor Leong
Tekst en muziek: Iggy Strange-Dahl,Rodrigo 'Mr Succes' Perez
Gezongen taal: Chinees (Mandarijn)
Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Songtekst van het liedje Cong Lai Mei Xiang Dao / Never Would Have Thought Of

REFREIN

Woo tshonglaai mee sjang dau
Gantsjee joo djn wee miu
Gandzjh nie duh ljn

Tzjen-zjie-zjeh doo ie woe gwan zjien jau

 

REFREIN

Woo tsjun duh boe dzjie dau
Aai tsunmuh ban tsaai hau
Tsjoo baah nie bau lau

Rang hoh sjanjau jeehkong duh mee jie dzjau

COUPLET DEEL 1

Dzjee besjie wan jossje
See-ern tsjang tsjah haai zih tsjie
Dan tietsjie duh uu nie

Tsjee sjun dzjong daa boesjie
 

COUPLET DEEL 1

Gang kahsjie boe tzaa ie

Toeran dzjie dzjn fahsjn iedzjieng haai boe tsjuu
Bei zaanling duh sih zjuu
Doh zoo woh duh lun dzjieng

COUPLET DEEL 2

Hooh jan lang woh thaai tsjouh dzjie
Weiseng roetsih djee sjieh
Sjie nie dzjiau ietsjh tsjong mah ie ie

REFREIN

Hey, woo tshonglaai mee sjang dau
Gantsjee joodjn wee miu
Gantsjuh nie duh ljn

Tsan sjie sjee douh hie woe gwan zjien jau


REFREIN

Woo tsjun duh boe tsjie dau
Aai tsunmuh ban tsaai hau
Tsjoo baah nie bau lau

Rang hoh sjanjau jeehkong duh mee jie dzjau

BRIDGE 1

Woe hoe hoe hoe hoe hoe
Boepaa tie tah hee - wenhan tie nie tsjunbee
Woe hoe hoe hoe hoe hoe
Dzjienhoo duh sie tsjeeh woomeh juu dzjn jong jn

COUPLET DEEL 1

Djuu dzjou doo mah tsjing sjie
Sjou uueh tsjou huh duh mosse
Tsjang tsjuu lih duh inglie
Bjee gwaa ie bjee kang dzjuu
 

COUPLET DEEL 1

Zou daa sjan tsjong haai nie

Tsjie roo dzjie dzjoh rn sjieng tongtong sjang tsjoh tsjie
Gwaa gwang soh joh sieh sjuu
Zaai ljn sjie bah hoe nie

COUPLET DEEL 2

Hooh nie dzjee dzjang duh jen dzjieng
Boe foesjoe duh bwau dzjing
Woo tooh gun zih dzjie zoh luh jd dieh

REFREIN

Hey, woo tshonglaai mee sjang dau
Juh gwee fang tsjie dzjiau au
Kandzjuh nie duh lee

Sjien suu duh gun bun woe faa sih kau
 

REFREIN

Woo tsjun duh boe tsjie dau
Aai koo boekoo daai biau
Tsjoo baa sjoo tsjn lau

Iesie tsaai ienjee hasjaa sjieng foe tsieh hau

BRIDGE 1

Woe hoe hoe hoe hoe hoe
Boepaa tie tah hee - wenhan tie nie tsjunbee
Woe hoe hoe hoe hoe hoe
Dzjienhoo duh sie tsjeeh woomeh juu dzjn jong jn

BRIDGE 2

Ietsjie ietsjie wh nie gaai bj-eh
Ietjh ietjh wh nie wan m-eh
Dzjh tong ieth boe jong tjou dzjen
Fan hoo sjang bi joh woo zjoom jh

BRIDGE 2

Daah jieng goo bjh nie sjh bjh
Boe gee nie dong goedaan duh tsih wh
Woo dzjang noh jan mossuu sjeng sjih luu
Hoh dzjien jong tsjie daai nie sjie sjh

BRIDGE 1

Woe hoe hoe hoe hoe hoe
Boepaa tie tah hee - wenhan tie nie tsjunbee
Woe hoe hoe hoe hoe hoe
Tsjienhoo duh tsie tsjeeh woomeh juu dzjn jong jn

REFREIN

Hey, woo tshonglaai mee sjang dau
Juh gwee fang tsjie dzjiau au
Kantsjuh nie duh lee

Sjien suu duh - gun bun woe faa sih kau

REFREIN

Woo tsjun duh boe tsjie dau
Aai koo boekoo daai biau
Tsjoo baa sjoo tsjn lau

Iesie tsaai ien hoo - hasjaa tsjieng foe tsieh hau

Mee sjangdau - mee sjangdau - woo mee sjangdau

Kan dzjuh nie duh lh - sjie sjh too poe tsjong jou

Boe tsjie dau - boe tsjie dau - woo boe tsjie dau

Tsjuu rang hie - bjan sjan juh eeh kong - mee iedzjau
 

Mee sjangdau - mee sjangdau - woo mee sjangdau

Kan dzjuh nie duh lh sjien teng duh sjoo boel jau
 

Boe tsjie dau - boe tsjie dau - tsjie zjang bau lau
Ie sjie zaai jien guh - gwaa sjie sjieng - foe tsjie hau

 

 

Betty Sluyzer

----------------------------------------------------------------

Hua Bei Hou De Wen Rou / Gwaa Bee Duh Wh Roo / Gentleness Behind The Flower

 

Hua Bei Hou De Wen Rou 花背后的温柔 Gentleness Behind The Flower
Artiesten: Guan Hong 官鸿, Darren Chen
Muziek: Chen Shu Ning 陈舒宁
Tekst: Ma Song Wei 马嵩惟
Tekst in Romeinse letters: 歌詞 Guan Hong 官鸿
 

Songtekst van het liedje Hua Bei Hou De Wen Rou / Gentleness Behind The Flower
 

COUPLET SOORT 1
Gwan ljang zong sjie sjen moh - duh rh
Dzjuu lie taai jen gwee bjen woe sjh
Joo sjee gan dzjee bieng boe - sjie - hh tsjeng rh

COUPLET SOORT 1
Uu sjie gwee bie nie duh jen sjaah
Dong jau woo duh jie sih kuh naah
Naa dzjoo sjen nie kan sjwan woo jie sjen - sjwen sju-un

COUPLET SOORT 2
Jie wee woo doo sjen mie
Sjie nie boe goo tsong mieng - ur jie
Naa muh kou dzjien tsjee joo
Huh nie bau tsjie dzjuu lie
Dzjoo boe bie daan sjieng gwee sjie sjuu

REFREIN
Sjoo zaai nie duh bee hoo
Bie tsjen sjie sjoo-oh - wh roo
Tsjie rang nie duh bh jieng
Tang sjien woo duh sjong koo

REFREIN
Baa aai sang zaai bee hoo
pee woo jien sjie-ieng - wh roo
Sjang see hau duh tjih tsjie
Boe daa rau nie sjien dong

BRIDGE
Bee sjang jee sjang oe tong
Ljoe lee jeeh jong sjau rong
Mee kaai sjie duh tsjong dong
Juh dzjoo mee joo - tsee hoo

INSTRUMENTAAL 2 x 8

COUPLET SOORT 1
Uu sjie gwee bie nie duh - jen sjaah
Dong jau woo duh - jie sih- kuh naah
Naa dzjoo tsjen nie kan sjwan -woo jie tsjen - sjwen sju-unCOUPLET SOORT 1
Jie wee woo doo sjen mie
Sjie nie boe goo tsong mieng - ur jie
Naamuh kou dzjien tsjee joo
Huh nie bau tsjie dzjuu lie
Dzjoo boe bie daan sjien gwee sjih sjuu

INSTRUMENTAAL 2 x 8

REFREIN
Sjoo zaai nie duh bee hoo
Bie tsjen sjie sjoo-ooh - wh roo
Sjie rang nie duh bh jieng
Tang sjien woo duh sjong koo

REFREIN
Baa aai sang zaai bee hoo
pee woo jien sjie-ieng - wen roo
Sjang see hau duh tjih tsjie
Boe daa rau nie sjien dong

BRIDGE
Sjang lie kaai duh doo loo
Haai hau nie hun bun dzjoo
Zjoo luh joo taa duh mong
Nie dzjoo bjee zaai - gwee too