Songteksten van liedjes uit de Netflixserie Rookie Historian

 

Hieronder vind je YouTubefilmpjes van liedjes uit de Koreaanse serie Rookie Historian die ik op Netflix heb gezien.

Ik heb songteksten in een fonetische Nederlandse spelling gemaakt van:

My dream

Fall in love

 

Over het bedenken en opschrijven van de fonetisch Nederlandse spelling:

In de serie komen leuke liedjes voor.

Nadat ik de serie een stuk of drie keer had gezien, wilde ik een aantal liedjes graag meezingen en daarvoor heb ik de teksten gedownload en geprint.

Vervolgens heb ik een maand lang elke dag de liedjes beluisterd en gezongen.

Daarna heb ik verbeteringen in de teksten aangebracht, zodat ik de goede klanken mee kon zingen.

Sommige woorden heb ik in lettergrepen opgedeeld, omdat ze zo beter te lezen en te zingen zijn.

Ik weet natuurlijk ook helemaal niet waar het ene woord ophoudt en het andere woord begint.

 

Over de vertaling van de liedjes:

Op Internet en Youtube kun je filmpjes met vertalingen, meestal in het Engels, vinden van de liedjes.

 

Over de uitspraak:

De g wordt meestal als guh uitgesproken zoals in het Engelse woord 'guy'.

Als ik het woord 'haai' heb getypt, dan wordt de aa uitgesproken als een mix tussen de ah zoals in het Nederlandse woord 'bad' en de aah zoals in het Nederlandse woord 'haai'.

Sommige klanken heb ik als uu en andere als uh opgeschreven. Soms is het verschil voor mij slecht te horen. Dan hangt de klank er net tussenin.

 

Verbeteringen:

Luister je ook naar deze songs en hoor je andere klanken dan ik opgeschreven heb, stuur dan een e-mailtje naar info@bettysluyzer.nl met de verbeteringen.

Dan zal ik opnieuw luisteren naar dat liedje zonder mee te zingen en die verbeteringen doorvoeren op mijn website.

 

De tekstschrijver:

Als ik de naam van de tekstschrijver niet vermeld heb, dan kon ik die niet vinden.

Kun jij die wel vinden?

Mail me dan alsjeblieft de titel van het liedje en de naam van de tekstschrijver.

 

------------------------------------------------------------------

My dream

 

 

My dream
Uit de Netflixserie Rookie historian
Artiest: 윤미래 Yoon Mi Rae
Tekst: 이나영 Lee Na-young
Muziek: Kanasus brew, 나은

COUPLET
ktsjie mnun gieruul - naa hllooh kooroo khand
dzjoggie mollie boe ie nun biet sjie naa rul ora boerund

COUPLET
doo rsso kal soe omnun dzjie naa gan gie jok durrie-ie
hut san sjin dzjoh gak dul saa ieroo
nee neh sum gjoh dun nh ie rh naai h koe ml
hondzjah kandzjiek hh don koemul tsjah dzjaa - korr khand

REFREIN
paa raa mee aan giel lh - dzjoh mollie naa rul trjoggaa
kutomnun gieruul - hemh ien dddoh kwn sjaa n-ah-ha-ha
nee jh gie ruul khand

COUPLET
doe nuh nuul khamaa boo nie goe dh nun nh poem an nh
non tumjon saa raa dzjiel dzjie mllaa
nh kaa sum kadduk hie boet doeroh toer joo nun naa rul
dah kaa kl soe omnun naa rul kuh dh dzja ba dzjwoh joh

REFREIN
saa rang h aan giel lh pah raa mah naa rul trjoggaa
sumsoh riekkh dzjie nukkil soe iessh - kuu dee joh - oh - ho - ho
nh jh gie ruul khand
 

-----------------------------------------------------------------------------

Fall in love

 

 

Uit de Netflixserie Rookie historian

[MV] HENRY(헨리) - Fall in Luv Rookie Historian GooHaeRyung (신입사관 구해령) OST Part.1)

Artiest: Henry
Tekst: Lee Na-Young
Oorspronkelijke taal: Koreaans

Fonetisch Nederlandse spelling: Betty Sluyzer

Fall in luv

Tsjo-om boen tsoengn
Ooh kassoemmie toekkundh
aamoemaldoh halsoe opsn ghjaa
nie sondzj boen kuh soengn
Ooh toe noenie moorossh
oen sessng khdukkhie moe - dzjie kh

kuh rum wie ruul konnun gieboen
ie ron kieboenielkaah
khsok ossoemman nau waa
ie ron mah - mun - tsjooh oemieja - tsja-ak oemaan
nh maa mie song kum - song kum - taa gaa gaa-ah

malhaagoh sjiepund
sjong iel aamoe maal mootsjh yeah
nol mot bon tsjok hddoh
ooh nuh sh - ie juh ph iessh
tsoegun tsoeggn - nh kassoemie tsoeggu-un
wh goerh dzjkkoe noh man booh joo
zjomjon noh doeh koerolkaa-aah

nun moellaah
Love Love Love
nun moellaah
Love Love Love

oojoonun anj
too mannaa ghtoen gojj
ossiekhaa gh oerien siedzjaak hessh
nie gaa gwaaruul nendeddh
Ooh sielhoh hel soe opsh
sassjiel neegah dzjongmal dzjoh in gol

hanul wie ruul gohnun daamjon
ie ron kieboenielkaah
khsok ossoemman nau waa
mwongaa hol in gonman gaataa tsja-ak oemaan
nh maa mie song kum - song kum - taa gaa gaa-ah

malhaagoo sjiepund
sjong iel aamoe maal mootsjh yeah
nol dzjoo haa han daa goh
aanie jaa saa rang han daa goh
tsoe gun tsoeggn - nh kassoemie tsoeggn
malhallh odzjiek noh poen iejaa
naa eegun odzjiek noh poen djaa
saranghh

khgoh siepdzjie aanhun
kohmuul koenun gol kaa
koemuh sorraadoh
nh katsjh iessoh dzjh

malhaagoo sjiepund
iedzjun nh mamul baa waa djoh
nol dzjoh haa han daa soh
anie jaa saa rang han daa goh
tsoe gun tsoeggun - nh kassoemie tsoeggu-un
malhallh odzjiek noh poen ie jaa
naa eegen odzjiek noh poen djaa

Fall in Love
Love Love Love
Fall in Love
Love Love Love